info@ceske-respiratory.cz
+420 226 886 382
RYCHLÉ DORUČENÍ DO ČESKÉ REPUBLIKY,
NĚMECKA, RAKOUSKA A NA SLOVENSKO
SKLADOVÉ ZBOŽÍ ODESÍLÁME NEPOZDĚJI
NÁSLEDUJÍCÍ PRACOVNÍ DEN
BEZPEČNÁ PLATBA PŘEVODEM,
PLATEBNÍ KARTOU, NA FAKTURU I DOBÍRKU
Sleva!

Certifikovaný antigenní test na COVID-19 SINGCLEAN (z kraje nosu) 1 ks

30,00 Oblíbený a spolehlivý certifikovaný antigenní test na trhu, využívaný pro testování ve školách a nejvýznamnějších vládních organizacích. SÚKL EV.Č. 01028558
Tato souprava pro rychlý test antigenu je třetí testovací soupravou vyvinutou společností Singclean Medical pro testování COVID-19 na základě metody koloidního zlata poté, co byla celosvětově loni v březnu uvedena testovací sada Singclean COVID-19 IgG / IgM Test Kit. Tento domácí test jednoduše spolehlivě vyhodnotí přítomnost viru COVID-19 v sekretu z kraje nosu a tím odhalí infekci i v počátku nemoci.

Není skladem

Katalogové číslo: P1700 Kategorie:

Popis

POUŽITÍ

Testovací sada COVID-19 (Metoda koloidního zlata) je imunochromatografický test na pevné fázi pro rychlou, kvalitativní detekci antigenu nového koronaviru 2019 v lidské nosní dutině. Tento test poskytuje pouze předběžný výsledek pro sebetestování. Proto každý pozitivní výsledek detekovaný testovací sadou COVID-19 (metoda koloidního zlata) musí být potvrzen alternativními testovacími metodami a klinickými nálezy.

BALENÍ

1 test/krabice

ÚVOD

Nové koronaviry patří do rodu β. COVID-19 je akutní respirační infekční onemocnění. Lidé jsou obecně náchylní. V současnosti jsou hlavním zdrojem infekce pacienti infikovaní novým koronavirem; asymptomaticky infikovaní lidé mohou být také zdrojem infekce. Inkubační doba je podle aktuálního epidemiologického šetření 1 až 14 dní, většinou 3 až 7 dní. Mezi hlavní projevy patří horečka, únava a suchý kašel. V několika případech se vyskytuje ucpaný nos, rýma, bolest v krku, bolest svalstva a průjem.

PRINCIP TESTU

Testovací sada COVID-19 (Metoda koloidního zlata) je imunochromatografický test na bázi koloidního zlata. Detekuje nukleokapsidový protein na povrchu COVID-19.

Test využívá protilátku COVID-19 (SARS-CoV-2) (testovací linie T) a kozí proti-myší protilátku IgG (kontrolní linie C) imobilizované na nitrocelulózovém proužku. Vínově zbarvený konjugátový polštářek obsahuje koloidní zlato konjugované s jinou protilátkou COVID-19 (SARS-CoV-2) konjugovanou s konjugáty koloidního zlata a myšího IgG-zlata. Když se do jamky na vzorek přidá zpracovaný pufr obsahující vzorek, COVID-19 (SARS-CoV-2) se spojí s konjugátem protilátky COVID-19 a vytvoří komplex antigen-protilátka. Tento komplex migruje přes nitrocelulosovou membránu kapilárním působením. Když se komplex setká s linií protilátky COVID-19 testovací linie T, komplex se zachytí a vytvoří vínový pruh, který potvrzuje reaktivní výsledek testu. Absence barevného pruhu v testovací oblasti indikuje nereaktivní výsledek testu.

Test obsahuje vnitřní kontrolu (proužek C), který by měl vykazovat vínově zbarvený proužek konjugátu imunokomplex kozí anti-myší protilátky IgG/myší IgG-zlata bez ohledu na vývoj barvy na kterémkoli z testovacích proužků. V opačném případě je výsledek testu neplatný a vzorek musí být znovu testován na jiné testovací kazetě.

SLOŽENÍ

Testovací sada COVID-19 (Metoda koloidního zlata) obsahuje především následující složky:

 • protilátka nukleokapsidového protein COVID-19
 • Kozí anti-myší IgG
 • Kyselina chloroaurová
 • Nitrocelulózová membrána

OBSAH

 • Uzavřené sáčky, z nichž každý obsahuje testovací kazetu a vysoušedlo
 • Tamponové tyčinky pro odběr vzorků (pouze z nosní dutiny)
 • Zkumavky pro extrakci antigenu
 • Papírová pracovní podložka (malý testovací box lze použít jako pracovní podložka)
 • Návod k použití

MATERIÁLY POTŘEBNÉ, ALE NEDODÁVANÉ

Časomíra

SKLADOVÁNÍ

Soupravu lze skladovat při 4°C – 30°C . Testovací kazeta je stabilní do data expirace vytištěného na zataveném obalu. Testovací kazeta musí zůstat v uzavřeném sáčku až do použití.

Chraňte před mrazem.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti.

VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

 1. Pro neprofesionální samotestovací použití. Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti.
 2. Před provedením testu si přečtěte celý příbalový leták. Nerespektování příbalového letáku vede k nepřesným výsledkům testu.
 3. Nepoužívejte test, pokud jsou zkumavka nebo sáček poškozeny nebo zlomeny.
 4. Test je pouze na jedno použití. Za žádných okolností nepoužívejte opakovaně.
 5. Vlhkost a teplota mohou nepříznivě ovlivnit výsledky.

ODBĚR VZORKU

 1. Testování sadou COVID-19 (Metoda koloidního zlata) lze provést pomocí odběru vzorků z nosní dutiny.
 2. Testování by mělo být provedeno ihned po odběru vzorku.
 3. Před testováním uveďte vzorky na pokojovou teplotu.

POSTUP TESTU

Před testováním nechte testovací kazetu, tampon na odběr vzorku a extrakční pufr vyrovnat se na pokojovou teplotu (15-25 °C). Před testem si prosím umyjte a vydezinfikujte ruce.

 1. Vyjměte testovací kazetu z uzavřeného fóliového sáčku a použijte ji co nejdříve. Nejlepších výsledků bude dosaženo, pokud bude test proveden do jedné hodiny.
 2. Umístěte testovací zařízení na čistý a rovný povrch.

Proces:

 1. Odstraňte sekrety z povrchu přední části nosní dutiny, hlavu držte mírně zakloněnou a jem- ně a pomalu zasuňte tampon do nosní dutiny (asi 2-4 cm), 5x jemně otočte a jemným otáčením tampon vyjměte.
 2. Umístěte vatový tampon se vzorkem do zkumavky s pufrem. Otočte tamponem asi 10krát, přitom přitlačte hrot tamponu ke stěně zkumavky, aby se z tamponu uvolnil vzorek a poté nechte asi 1 minutu stát.
 3. Tampón vyjměte a přitom mačkejte hrot tamponu, aby se z tamponu dostalo co nejvíce tekutiny.
 4. Nasaďte odkapávací nástavec na extrakční zkumavku a pevně ji uzavřete a nechte asi 1 minutu stát.
 5. Otevřete sáček z hliníkové fólie a vyjměte testovací kazetu, přidejte 3 kapky směsi ze zku- mavky (asi 100 μl) do jamky pro vzorek na testovací kazetě (nebo pomocí pipety přidejte 100 μl) a spusťte časomíru.
 6. Počkejte, až se objeví barevná čára. Výsledek by měl být odečten za 15 minut. Neodečítejte výsledek po 20 minutách.

INTERPRETACE VÝSLEDKŮ

NEGATIVNÍ:

Pokud je přítomen pouze pruh C, nepřítomnost jakékoli vínové barvy v pruhu T znamená, že ve vzorku nebyl detekován žádný antigen COVID-19 (SARS-CoV-2). Výsledek je negativní.

Pokud je výsledek testu negativní:
I nadále dodržujte všechna platná nařízení týkající se kontaktu s ostatními a ochranná opatření.
I když je test negativní, může být přítomna infekce.
V případě podezření opakujte test po 1 – 2 dnech, protože koronavirus nelze přesně detekovat ve všech fázích infekce.

PPOZITIVNÍ NA COVID-19:

Pokud je přítomen proužek C a T, test indikuje přítomnost antigenu COVID-19 (SARS-CoV-2) ve vzorku. Výsledek je pozitivní na COVID-19.
Na základě výsledku existuje podezření na infekci COVID-19.
Okamžitě kontaktujte lékaře nebo místní zdravotní zařízení.
Dodržujte pokyny hygieny pro samoizolaci.
Nechte si provést potvrzující test PCR.

NEPLATNÝ:

Kontrolní čára se nezobrazuje. Nedostatečný objem vzorku nebo nesprávné procedurální techniky jsou nejpravděpodobnějšími důvody selhání kontrolní linky. Zkontrolujte postup a opakujte test s novou testovací kazetou. Pokud problém přetrvává, okamžitě přestaňte testovací sadu používat a kontaktujte místního distributora.

V případě neplatného výsledku testu:
Předběžné varování z důvodu nesprávnému provedení testu.
Zopakujte test.
Pokud jsou výsledky testů stále neplatné, kontaktujte lékaře nebo testovací centrum COVID-19.

OMEZENÍ

 1. Kdykoli je to možné, používejte čerstvé vzorky.
 2. Optimální provedení testu vyžaduje přísné dodržování testovacího postupu popsaného v tomto letáku. Odchylky mohou vést k odchylným výsledkům.
 3. Negativní výsledek u jednotlivého subjektu indikuje nepřítomnost detekovatelného antigenu COVID-19 (SARS-CoV-2). Negativní výsledek testu však nevylučuje možnost infekce COVID-19.
 4. Negativní výsledek může nastat, pokud je množství antigenu COVID-19 (SARS-CoV-2) přítomného ve vzorku pod detekčními limity testu nebo pokud selhal odběr COVID-19 (SARS-COV-2 ) antigenu v nosní dutině pacienta.
 5. Testovací sada poskytuje předběžné sebehodnocení. Diagnózu by měl stanovit lékař až po vyhodnocení všech klinických a laboratorních nálezů.
 6. Používejte pouze pro diagnostiku in vitro, testovací sadu nelze použít opakovaně.
 7. Extrakční pufr se používá k extrakci vzorků a lidé ani zvířata jej nesmí používat interně ani externě. Polknutí způsobí vážnou újmu. Pokud k němu dojde, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Pufr dráždí oči a pokožku, pokud dojde k náhodnému potřísnění očí, okamžitě je vypláchněte vodou. V případě potřeby se poraďte s lékařem a během procedury větrejte.
 8. Tento produkt je určen pouze pro sebetestování osobami ve věku 18-60 let. Starší nebo nezletilí jej, prosím, používejte pod dohledem svého opatrovníka.

REFERENCE

 1. Weiss SR, Leibowitz JL. Coronavirus pathogenesis. Adv Virus Res 2011; 81: 85-164.
 2. Masters PS, Perlman S. Coronaviridae. In: Knipe DM, Howley PM, eds. Fields virology. 6th ed. Lippincott Williams & Wilkins, 2013: 825-58.
 3. Su S, Wong G, Shi W, et al. Epidemiology, genetic recombination, and pathogenesis of coronaviruses. Trends Microbiol 2016; 24: 490-502.
 4. Cui J, Li F, Shi ZL. Origin and evolution of pathogenic coronaviruses. Nat Rev Microbiol 2019, 17.181-192

Výrobce
Hangzhou Singclean Medical Products Co., Ltd.
No. 125(E), 10th street, Hangzhou Economic and Technological Development Zone, Zhejiang, China.P.C.: 310018

Zástupce pro Evropu
SUNGO Europe B.V.
Add: Olympisch Stadion 24, 1076DE Amsterdam, Netherlands

Přílohy ke stažení:
Příbalový leták

 

Další informace

Hmotnost 0,02 kg