info@ceske-respiratory.cz
+420 226 886 382
RYCHLÉ DORUČENÍ DO ČESKÉ REPUBLIKY,
NĚMECKA, RAKOUSKA A NA SLOVENSKO
SKLADOVÉ ZBOŽÍ ODESÍLÁME NEPOZDĚJI
NÁSLEDUJÍCÍ PRACOVNÍ DEN
BEZPEČNÁ PLATBA PŘEVODEM,
PLATEBNÍ KARTOU, NA FAKTURU I DOBÍRKU
Sleva!

Certifikovaný antigenní test na COVID-19 SINGCLEAN (z kraje nosu) 20 ks

580,00 Oblíbený a spolehlivý certifikovaný antigenní test, využívaný pro testování ve školách a nejvýznamnějších vládních organizacích ve výhodném balení 20ks s cenou jen 29 Kč/ks.
Tato souprava pro rychlý test antigenu je třetí testovací soupravou vyvinutou společností Singclean Medical pro testování COVID-19 na základě metody koloidního zlata poté, co byla celosvětově loni v březnu uvedena testovací sada Singclean COVID-19 IgG / IgM Test Kit. Tento domácí test jednoduše spolehlivě vyhodnotí přítomnost viru COVID-19 v sekretu z kraje nosu a tím odhalí infekci i v počátku nemoci.

Není skladem

Katalogové číslo: P1701 Kategorie:

Popis

POUŽITÍ

Testovací sada COVID-19 (Metoda koloidního zlata) je imunochromatografický test na pevné fázi pro rychlou, kvalitativní detekci antigenu nového koronaviru 2019 v lidské nosní dutině. Tento test poskytuje pouze předběžný výsledek pro sebetestování. Proto každý pozitivní výsledek detekovaný testovací sadou COVID-19 (metoda koloidního zlata) musí být potvrzen alternativními testovacími metodami a klinickými nálezy.

BALENÍ

1 test/krabice

ÚVOD

Nové koronaviry patří do rodu β. COVID-19 je akutní respirační infekční onemocnění. Lidé jsou obecně náchylní. V současnosti jsou hlavním zdrojem infekce pacienti infikovaní novým koronavirem; asymptomaticky infikovaní lidé mohou být také zdrojem infekce. Inkubační doba je podle aktuálního epidemiologického šetření 1 až 14 dní, většinou 3 až 7 dní. Mezi hlavní projevy patří horečka, únava a suchý kašel. V několika případech se vyskytuje ucpaný nos, rýma, bolest v krku, bolest svalstva a průjem.

PRINCIP TESTU

Testovací sada COVID-19 (Metoda koloidního zlata) je imunochromatografický test na bázi koloidního zlata. Detekuje nukleokapsidový protein na povrchu COVID-19.

Test využívá protilátku COVID-19 (SARS-CoV-2) (testovací linie T) a kozí proti-myší protilátku IgG (kontrolní linie C) imobilizované na nitrocelulózovém proužku. Vínově zbarvený konjugátový polštářek obsahuje koloidní zlato konjugované s jinou protilátkou COVID-19 (SARS-CoV-2) konjugovanou s konjugáty koloidního zlata a myšího IgG-zlata. Když se do jamky na vzorek přidá zpracovaný pufr obsahující vzorek, COVID-19 (SARS-CoV-2) se spojí s konjugátem protilátky COVID-19 a vytvoří komplex antigen-protilátka. Tento komplex migruje přes nitrocelulosovou membránu kapilárním působením. Když se komplex setká s linií protilátky COVID-19 testovací linie T, komplex se zachytí a vytvoří vínový pruh, který potvrzuje reaktivní výsledek testu. Absence barevného pruhu v testovací oblasti indikuje nereaktivní výsledek testu.

Test obsahuje vnitřní kontrolu (proužek C), který by měl vykazovat vínově zbarvený proužek konjugátu imunokomplex kozí anti-myší protilátky IgG/myší IgG-zlata bez ohledu na vývoj barvy na kterémkoli z testovacích proužků. V opačném případě je výsledek testu neplatný a vzorek musí být znovu testován na jiné testovací kazetě.

SLOŽENÍ

Testovací sada COVID-19 (Metoda koloidního zlata) obsahuje především následující složky:

 • protilátka nukleokapsidového protein COVID-19
 • Kozí anti-myší IgG
 • Kyselina chloroaurová
 • Nitrocelulózová membrána

OBSAH

 • 20x Uzavřené sáčky, z nichž každý obsahuje testovací kazetu a vysoušedlo
 • 20x Tamponové tyčinky pro odběr vzorků (pouze z nosní dutiny)
 • 20x Zkumavka pro extrakci antigenu
 • Papírová pracovní podložka (malý testovací box lze použít jako pracovní podložka)
 • Návod k použití

MATERIÁLY POTŘEBNÉ, ALE NEDODÁVANÉ

Časomíra

SKLADOVÁNÍ

Soupravu lze skladovat při 4°C – 30°C . Testovací kazeta je stabilní do data expirace vytištěného na zataveném obalu. Testovací kazeta musí zůstat v uzavřeném sáčku až do použití.

Chraňte před mrazem.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti.

VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

 1. Pro neprofesionální samotestovací použití. Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti.
 2. Před provedením testu si přečtěte celý příbalový leták. Nerespektování příbalového letáku vede k nepřesným výsledkům testu.
 3. Nepoužívejte test, pokud jsou zkumavka nebo sáček poškozeny nebo zlomeny.
 4. Test je pouze na jedno použití. Za žádných okolností nepoužívejte opakovaně.
 5. Vlhkost a teplota mohou nepříznivě ovlivnit výsledky.

ODBĚR VZORKU

 1. Testování sadou COVID-19 (Metoda koloidního zlata) lze provést pomocí odběru vzorků z nosní dutiny.
 2. Testování by mělo být provedeno ihned po odběru vzorku.
 3. Před testováním uveďte vzorky na pokojovou teplotu.

INTERPRETACE VÝSLEDKŮ

NEGATIVNÍ:

Pokud je přítomen pouze pruh C, nepřítomnost jakékoli vínové barvy v pruhu T znamená, že ve vzorku nebyl detekován žádný antigen COVID-19 (SARS-CoV-2). Výsledek je negativní.

Pokud je výsledek testu negativní:
I nadále dodržujte všechna platná nařízení týkající se kontaktu s ostatními a ochranná opatření.
I když je test negativní, může být přítomna infekce.
V případě podezření opakujte test po 1 – 2 dnech, protože koronavirus nelze přesně detekovat ve všech fázích infekce.

PPOZITIVNÍ NA COVID-19:

Pokud je přítomen proužek C a T, test indikuje přítomnost antigenu COVID-19 (SARS-CoV-2) ve vzorku. Výsledek je pozitivní na COVID-19.
Na základě výsledku existuje podezření na infekci COVID-19.
Okamžitě kontaktujte lékaře nebo místní zdravotní zařízení.
Dodržujte pokyny hygieny pro samoizolaci.
Nechte si provést potvrzující test PCR.

NEPLATNÝ:

Kontrolní čára se nezobrazuje. Nedostatečný objem vzorku nebo nesprávné procedurální techniky jsou nejpravděpodobnějšími důvody selhání kontrolní linky. Zkontrolujte postup a opakujte test s novou testovací kazetou. Pokud problém přetrvává, okamžitě přestaňte testovací sadu používat a kontaktujte místního distributora.

V případě neplatného výsledku testu:
Předběžné varování z důvodu nesprávnému provedení testu.
Zopakujte test.
Pokud jsou výsledky testů stále neplatné, kontaktujte lékaře nebo testovací centrum COVID-19.

OMEZENÍ

 1. Kdykoli je to možné, používejte čerstvé vzorky.
 2. Optimální provedení testu vyžaduje přísné dodržování testovacího postupu popsaného v tomto letáku. Odchylky mohou vést k odchylným výsledkům.
 3. Negativní výsledek u jednotlivého subjektu indikuje nepřítomnost detekovatelného antigenu COVID-19 (SARS-CoV-2). Negativní výsledek testu však nevylučuje možnost infekce COVID-19.
 4. Negativní výsledek může nastat, pokud je množství antigenu COVID-19 (SARS-CoV-2) přítomného ve vzorku pod detekčními limity testu nebo pokud selhal odběr COVID-19 (SARS-COV-2 ) antigenu v nosní dutině pacienta.
 5. Testovací sada poskytuje předběžné sebehodnocení. Diagnózu by měl stanovit lékař až po vyhodnocení všech klinických a laboratorních nálezů.
 6. Používejte pouze pro diagnostiku in vitro, testovací sadu nelze použít opakovaně.
 7. Extrakční pufr se používá k extrakci vzorků a lidé ani zvířata jej nesmí používat interně ani externě. Polknutí způsobí vážnou újmu. Pokud k němu dojde, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Pufr dráždí oči a pokožku, pokud dojde k náhodnému potřísnění očí, okamžitě je vypláchněte vodou. V případě potřeby se poraďte s lékařem a během procedury větrejte.
 8. Tento produkt je určen pouze pro sebetestování osobami ve věku 18-60 let. Starší nebo nezletilí jej, prosím, používejte pod dohledem svého opatrovníka.

REFERENCE

 1. Weiss SR, Leibowitz JL. Coronavirus pathogenesis. Adv Virus Res 2011; 81: 85-164.
 2. Masters PS, Perlman S. Coronaviridae. In: Knipe DM, Howley PM, eds. Fields virology. 6th ed. Lippincott Williams & Wilkins, 2013: 825-58.
 3. Su S, Wong G, Shi W, et al. Epidemiology, genetic recombination, and pathogenesis of coronaviruses. Trends Microbiol 2016; 24: 490-502.
 4. Cui J, Li F, Shi ZL. Origin and evolution of pathogenic coronaviruses. Nat Rev Microbiol 2019, 17.181-192

Výrobce
Hangzhou Singclean Medical Products Co., Ltd.
No. 125(E), 10th street, Hangzhou Economic and Technological Development Zone, Zhejiang, China.P.C.: 310018

Zástupce pro Evropu
SUNGO Europe B.V.
Add: Olympisch Stadion 24, 1076DE Amsterdam, Netherlands

Přílohy ke stažení:
Příbalový leták

 

Další informace

Hmotnost 0,22 kg