info@ceske-respiratory.cz
+420 226 886 382
RYCHLÉ DORUČENÍ DO ČESKÉ REPUBLIKY,
NĚMECKA, RAKOUSKA A NA SLOVENSKO
SKLADOVÉ ZBOŽÍ ODESÍLÁME NEPOZDĚJI
NÁSLEDUJÍCÍ PRACOVNÍ DEN
BEZPEČNÁ PLATBA PŘEVODEM,
PLATEBNÍ KARTOU, NA FAKTURU I DOBÍRKU

OBCHODNÍ PODMÍNKY

OBCHODNÍ PODMÍNKY PLATNÉ PRO E-SHOP
CESKE-RESPIRATORY.CZ

Všeobecné obchodní podmínky společnosti
FIM Global s.r.o.
Varšavská 715/36
120 00 Praha 2
IČO: 10709606
DIČ: CZ10709606 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží mezi obchodní firmou FIM Global s.r.o. (dále jen “prodávající”) a jejími zákazníky (dále jen “kupující”).

1. Vztah mezi prodávajícím a kupujícím

Právní vztahy prodávajícího s koncovým uživatelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, jakož i předpisy souvisejícími.

Prodávající
FIM Global s.r.o.
Varšavská 715/36
120 00 Praha 2
IČO: 10709606
DIČ: CZ10709606

Kupující
je zákazník, který činí objednávku, tj. koncový uživatel. Při zahájení obchodních vztahů předává kupující prodávajícímu údaje nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popř. údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech (fakturách).

Zboží
Zboží je prezentováno na webových stránkách internetového obchodu fotografií a popisem.

2. Povinnost prodávajícího

Prodávající se zavazuje dodržovat obecně právní zákony a ustanovení v rámci naplnění smluvního vztahu. Povinností prodávajícího je splnění závazku k dodání zboží za podmínek existujících v době objednávky kupujícího.

3. Povinnost kupujícího

Povinností kupujícího jako jedné ze smluvních stran je splnění závazku k odebrání a zaplacení dodaného zboží. Povinností kupujícího je poskytnout prodávajícímu všechny potřebné dokumenty, informace a vybavení tak, aby bylo umožněno prodávajícímu provést služby v rámci tohoto smluvního vztahu. Kupující tímto zaručuje úplnost a přesnost všech informací poskytnutých prodávajícímu pro účely tohoto smluvního vztahu.

4. Smluvní vztah

Kupující je povinen se před závazným potvrzením objednávky seznámit se Všeobecnými obchodními podmínkami. Kupující přijímá veškerá ustanovení těchto VOP potvrzením své objednávky. Prodávající je povinen potvrdit přijetí této objednávky. Smluvní vztah vzniká okamžikem potvrzení objednávky prodávajícím stejnou cestou, kterou byla učiněna.

Informace o zboží a platbě /faktura/ budou podle ustanovení § 55 odst. 6 obč. zákoníku v písemné formě vždy odeslána kupujícímu e-mailem ihned po vyřízení objednávky.

Vlastnické právo ke zboží z prodávajícího na kupujícího přechází až okamžikem úplného zaplacení kupní ceny. Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak. 

5. Ukončení smlouvy – smluvního vztahu, odstoupení od smlouvy

Ukončení smlouvy ze strany kupujícího
V souladu s občanským zákoníkem má kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží v případě, že zboží objednal jinak než osobně a bylo mu doručeno libovolnou přepravní službou. Zboží v takovém případě musí být vráceno prodávajícímu v originálním nepoškozeném obalu, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) na adresu: České respirátory, Za Mototechnou 1619, Praha 5, 155 00 a to poštou, nebo přepravní firmou. 

V oznámení o odstoupení od smlouvy kupující uvede číslo a datum objednávky a požadavek na vrácení kupní ceny, a to buď na svou adresu, nebo na svůj účet (a připojí detaily o bankovním spojení). Oznámení o odstoupení od smlouvy bude obsahovat datum a podpis kupujícího. Pro odstoupení od smlouvy použijte tuto žádost. Pokud zákazník odesílá zpět pouze část objednávky, je potřeba na tuto žádost rozepsat u zboží i počet kusů, které vrací. 

Kupující sám hradí náklady spojené s vrácením zboží. Zboží zaslané dobírkou na účet příjemce nebude přebíráno. Kupující je povinen věnovat tvláštní péči balení zboží, které odesílá zpět. Je nutno jej balit do samostatné pevné krabice s výstelkou, aby při manipulaci přepravní společností nebylo originální balení porušeno a krabičky nebyly pomačkány. Pokud kupující zabalí nedostatečně a obal prodejci přijde pomačkaný či jinak znehodnocený, nelze zboží vyměnit ani odstoupit od smlouvy. 

V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout odstoupení od smlouvy a odmítnout vrácené zboží, které bude vráceno na náklady kupujícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.

Možnost odstoupit od smlouvy se nevztahuje:

 1. na dodávku zboží upraveného na přání kupujícího či na zboží objednané speciálně a výslovně na jeho přání a které nebylo v době objednávky skladem,
 2. na dodávku spotřebního zboží (jako např. nosiče obrazu, zvuku a informací, spotřební materiál a jiné zboží, u kterého použitím je spotřebována část jeho hodnoty a nelze jej vrátit do původního stavu před koupí).


Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží budou peníze za zboží vráceny kupujícímu složenkou nebo bankovním převodem na účet, a to nejpozději do 30 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. Náklady na poštovné hradí kupující. Peníze za přepravné a balné se nevracejí.

Ukončení smlouvy ze strany prodávajícího
Prodávající si vyhrazuje právo od smlouvy odstoupit v těchto případech: zboží se již nevyrábí, nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží.
V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka vrácena zpět na jeho účet či složenkou na adresu do 14 dnů.

Doba platnosti nabídky nebo ceny
Doba, po kterou zůstává nabídka nebo cena v platnosti, je vymezena uveřejněním nabídky či ceny na internetových stránkách. Změna ceny zboží platí po dobu jejího uveřejnění na internetových stránkách.

6. Platební podmínky

Cena každého výrobku je v e-shopu uváděna vždy s DPH a řídí se platnou legislativou. V uváděné ceně nejsou zahrnuty náklady na dopravné, které je účtováno a vypočteno při vytvoření objednávky dle zvoleného způsobu dopravy a jasně stanoveno popisem v možnostech dopravy zveřejněného na internetových stránkách e-shopu.

Platba za objednané zboží je realizována formou dobírky, úhradou na účet, platební kartou nebo dalšími způsoby platební brány. V případě úhrady na účet musí být tato úhrada provedena před dodáním zboží. Kupující obdrží od prodávajícího veškeré údaje k provedení platby na účet. Tato platba musí být provedena do 14 dnů od potvrzení objednávky prodávajícím, jinak bude objednávka stornována. Prodávající má povinnost dodat zaplacené zboží v příslušné dodací lhůtě ode dne, kdy je platba připsána na jeho účet. Všechny platby kupujícího jsou zabezpečené příslušně podle druhu platby a zprostředkovatele platby – tj. banky apod.

Náklady spojené s dodáním zboží kupujícímu nese v plné výši kupující. Ceny za dopravné jsou vypočítány a uváděny samostatně v pokladně, před objednáním zboží.

Online platby pro nás zajišťuje platební brána ComGate. Poskytovatel služby, společnost ComGate Payments, a.s., je licencovaná Platební instituce působící pod dohledem České národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány.

Platba kartou

Nejrychlejší způsob zaplacení online. Do rozhraní platební brány ComGate zadáte číslo karty, datum platnosti a CVC kód – tři čísla, která najdete v podpisovém proužku na zadní straně karty. Vše je zabezpečeno standardem 3D Secure, a tak budete nejspíš požádáni o zadání číselného kódu, který obdržíte SMSkou od své banky.

 

Platba bankovním převodem

Okamžitá platba prostřednictvím internetového bankovnictví. Platební brána ComGate vás přesměruje do vašeho internetového bankovnictví, kam se přihlásíte jako obvykle a zde potvrdíte už připravený platební příkaz. 

 

Po dokončení platby budete přesměrováni zpět do obchodu. Platba je potvrzena okamžitě, budeme bez odkladu pokračovat v realizaci objednávky.

Kontakty pro případné reklamace plateb

ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel:  +420 228 224 267

7. Dodací podmínky

Způsob dodání
Zboží, které je uvedeno SKLADEM, je expedováno maximálně do 3 pracovních dnů od obdržení objednávky. 

Zboží je dodáváno kupujícímu přepravními či kurýrními službami dle způsobu dodání zvoleného kupujícím v objednávce:

a) Zásilkovna – vyzvednutí na pobočce: Zboží je dodáváno kupujícímu přepravní službou Zasilkovna.cz, přičemž zákazník si v úložní lhůtě vyzvedne zboží na výdejním místě, které si při nákupu určí. Cena přepravy se řídí dle aktuálního ceníku, cena je vždy uvedena v pokladně eshopu. Odhadovaná doba přepravy je z podacího do výdejního místa většinou 1-2 pracovní dny.

b) Doručení do ruky přepravní společností: Zboží je dodáváno kupujícímu přepravní službou Zasilkovna.cz, která jej dále předává jejich smluvnímu přepravci. V závislosti na vytíženosti jednotlivých dopravců si Zásilkovna.cz vybírá přepravce s volnou kapacitou (vlastní rozvoz, GIES, DPD apod.) Tato přepravní společnost následně zásilku doručí dle svých obchodních podmínek příjemci. Cena přepravy se řídí dle aktuálního ceníku, cena je vždy uvedena v pokladně eshopu. Odhadovaná doba přepravy k zákazníkovi je většinou 3-5 pracovní dny.

c) Osobní odběr: Zboží je možné si vyzvedout osobně na adrese provozovny České respirátory (Areál Buliro), Žalanského 31/34, 163 00 Praha 6 – Řepy. Vyzvednutí realizováno pracovnicí pobočky Zásilkovny na této adrese v jejích provozních hodinách. Odběr zboží je možný po obdržení informačního e-mailu, že objednávka je připravena k výdeji. Při osobním odběru je nutné provést platbu předem.

Kupující je povinen bezprostředně při přebírání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost balení, poškození krabice) a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky.

Dodací lhůty
Objednané zboží je dodáváno obvykle od dvou do deseti pracovních dnů nebo po telefonické domluvě v náhradním termínu. Kupující svou objednávkou přijímá tyto dodací podmínky. Pokud prodávající z mimořádných důvodů nebude moci dodací lhůty dodržet, neprodleně to oznámí kupujícímu a vyžádá si jeho souhlas se změnou dodací lhůty. Pokud kupující se změnou dodací lhůty nesouhlasí, objednávka je upravena (po dohodě např. změnou za jiný výrobek), případně zrušena.

8. Odpovědnost

Odpovědnost prodávajícího
Prodávající neposkytuje žádné další garance a záruky kromě záruk vyplývajících ze zákona a záruk, které nad rámec zákona poskytují dodavatelé výrobků a poskytovatelé služeb, jež jsou nabízeny na webových stránkách internetového obchodu, pokud je to u takových výrobků a služeb výslovně uvedeno.

Na každé zboží se vztahuje zákonná záruční doba. Záruka se vztahuje na všechny zjevné a skryté vady zboží, které nejsou slučitelné s jeho funkčností, užitnými a estetickými vlastnostmi. U zboží, kde je to nezbytné, vystaví prodávající záruční list, který kupující obdrží současně se zbožím. U ostatního zboží prokazuje kupující původ zboží fakturou. Pro tyto účely je kupující povinen si tento doklad po dobu záruky uschovat.

Kupující je povinen zboží prohlédnout bez zbytečného odkladu po jeho převzetí. Převzetím se rozumí předání zboží dopravcem zákazníkovi nebo přímým odběrem u prodávajícího. Kupující je povinen prohlédnout zboží s náležitou péčí tak, aby zjistil veškeré vady.

Kupující je povinen písemně oznámit prodávajícímu bezodkladně po provedení prohlídky dodaného zboží všechny vady, které zjistil nebo které při odborné péči bylo možno zjistit. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku již není možné uznat. Před prvním použitím je kupující povinen prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit.

K písemné reklamaci je nutné ve všech případech předložit fakturu, doklad o zaplacení a dodání zboží a vlastní reklamované zboží.

Prodávající je povinen vyřídit reklamaci v zákonné lhůtě 30 dnů. Zákonná lhůta počíná dnem doručení veškerých náležitostí: písemné reklamace, faktury, dokladu o zaplacení a dodání vlastního reklamovaného zboží prodávajícímu.
Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího.

Reklamace se vyřizují na korespodenční adrese prodávajícího:
FIM Global s.r.o., Filip Matušinský, Symfonická 9, 158 00 Praha 13.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích součástí) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nejde ji ani reklamovat. Informace uvedené na webových stránkách internetového obchodu nelze interpretovat jako prohlášení o vhodnosti výrobků a služeb pro některý konkrétní účel, pokud takové prohlášení zákazník neobdržel od prodávajícího v písemné podobě.
Kupující je povinen seznámit se před započetím nákupu s reklamačním řádem!

9. Reklamační řád

Důvody reklamace
Při reklamacích zboží se řídíme platnými právními předpisy na ochranu spotřebitelů. V případech, kdy jste obdrželi:

 • zboží poškozené,
 • zboží nekompletní,
 • došlo Vám jiné zboží, než jste si objednali (záměna zásilek na naší straně)můžete tyto zásilky reklamovat.


Jak zboží reklamovat
Kupující je povinen písemně oznámit prodávajícímu bezodkladně po provedení prohlídky dodaného zboží všechny vady, které zjistil nebo které při náležité péči bylo možné zjistit, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zásilky. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku již není možné uznat. Před prvním použitím je kupující povinen prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit
K písemné reklamaci je nutné ve všech případech předložit:

 • fakturu
 • doklad o zaplacení a dodání zboží
 • vlastní reklamované zboží
 • průvodní dopis, kde bude popsána vada, pro kterou je zboží reklamováno


Lhůta k vyřízení reklamace
Prodávající je povinen vyřídit reklamaci v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů. Zákonná lhůta počíná běžet dnem doručení veškerých náležitostí tj. písemné reklamace, faktury, dokladu o zaplacení a dodání vlastního reklamovaného zboží prodávajícím. Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího.

Délka záruky na zboží
Konkrétní délky záruk produktů naleznete vždy v informacích o produktu. Standardní zákonná záruční lhůta činí 2 roky.

Reklamace přepravních služeb
Postup reklamace přepravních služeb

Pokud Vám přijde zásilka evidentně poškozená ( deformovaný nebo protržený obal, apod.) postupujte prosím následovně:

 1. Zásilku si vždy prohlédněte před dopravcem.
 2. V případě poškození obalu (pomačkaný, roztrhaný, rozmočený…) sepište ihned s dopravcem protokol o poškození zásilky – Zápis o škodě. Dopravce je povinen takovýto zápis sepsat.
 3. Věnujeme balení zboží maximální péči.
 4. V případě problému s přepravní službou nás neprodleně kontaktujte nejlépe telefonicky na uvedená čísla v kontaktech.

10. Ochrana osobních informací

Souhlas se zpracováním osobních dat
Kupující
 dává svou registrací do internetového obchodu souhlas s tím, že údaje o něm a jeho nákupech budou shromažďovány a používány. S těmito údaji je zacházeno výhradně dle zákonem stanovených postupů.

Ochrana osobních dat
Prodávající považuje veškeré osobní údaje kupujícího za důvěrné. Budou použity k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či jiným způsobem zneužity, s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem, týkajícími se objednaného zboží. Osobní informace jsou shromažďovány z obchodních, logistických a marketingových důvodů a bude s nimi nakládáno podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Kupující poskytuje osobní údaje dobrovolně, za účelem uzavření smlouvy o nákupu zboží a je oprávněn kontrolovat správnost o něm shromažďovaných osobních údajů, jakož i domáhat se nápravy dle zákona 101/2000 Sb.

11. Zasílání aktuálních informací zákazníkům

V rámci internetového obchodu bude připravována e-mailová nabídka novinek, nejzajímavějších a nejvýhodnějších nákupů . Tyto informativní e-maily budou registrovaným zákazníkům přinášet nejaktuálnější informace. Podle zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti je v současné době nutné mít prokazatelný souhlas se zasíláním hromadných informativních e-mailů. Z tohoto důvodu bude kupující při registraci v internetovém obchodě dotázán, zda souhlasí se zasíláním informací e-mailem.

12. Ostatní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách v den odeslání elektronické objednávky kupujícím. Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení těchto obchodních podmínek.
Prodávající je oprávněn odmítnout objednávku kupujícího, který v minulosti nesplnil svou povinnost odebrat nebo zaplatit objednané zboží.
Prodávající nemá povinnost uskutečnit dodávku zboží, pokud kupující neuvedl v elektronické objednávce všechny požadované údaje.

„Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.“

13. Závěrečná ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky v tomto znění jsou platné od 21. 8. 2022.
Prodávající si vyhrazuje právo na změny v uvedených VOP. Tyto změny vcházejí v platnost dnem jejich zveřejnění na webových stránkách.